103. redni letni Občni zbor

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje
vas vabina
103. redni letni Občni zbor
v soboto
3. marca 2012 ob 18. uri
v veliki dvorani Gasilskega centra Grosuplje

Nagovor predsednika Prostovoljnega
gasilskega društva Grosuplje
Iztoka Vrhovca

Nagovor župana Občine Grosuplje
Dr. Petra Verliča

Dnevni red:
1. Izvolitev organov Občnega zbora
2. Poročila za leto 2011
3. Razprava o poročilih
4. Program dela in finančni načrt za leto 2012
5. Podelitev odlikovanj, napredovanj in priznanj
6. Informacije, pobude in vprašanja