115. redni letni občni zbor društva, 9.3.2024

Gasilke in gasilci PGD Grosuplje smo se 9. marca zbrali v Gasilskem centru Grosuplje na 115. rednem letnem občnem zboru. S svojo prisotnostjo sta nas počastila gospod župan dr. Peter Verlič in podžupan g. Janez Pintar. Podprla nas je tudi Gasilska zveza Grosuplje s poveljnikom Martinom Jakličem, namestnikom predsednika Sebastjanom Kastelicem in namestnikom poveljnika Igorjem Jeršinom.

V poročilih o delu smo slišali, da je bilo za nami uspešno leto. Na volitvah aprila smo izvolili novo vodstvo – predsednika Janeza Kavška, poveljnika Luko Furlana in ostale organe vodenja PGD. Maja smo Florjanovo mašo popestrili z družinskim dnevom, ki bo postal tradicionalen in ga bomo skušali nadgraditi vsako leto. Junija smo izvedli najuspešnejšo veselico doslej z ansamblom Gadi. Avgusta smo po katastrofalnih poplavah pomagali na intervencijskih odpravah širom Slovenije. Jeseni smo gostili občinsko tekmovanje in svojo dejavnost predstavljali vrtcem in šolam. Leto pa kot po navadi zaključili s koledarsko akcijo. Teh nekaj dogodkov pa še zdaleč ne opiše vsega dogajanja.

Največ aktivnosti je zahtevala naša osnovna dejavnost. Po rekordnem letu 2022 s 135 intervencijami, smo 2023 zaključili s še večjim številom, 145. Velik poudarek smo dali tudi na strokovni usposobljenosti – usposabljali smo se na različnih tečajih v sklopu GZ Grosuplje in GZS.

Po prebranih poročilih je predsednik podal tudi Program dela in finančni načrt za leto 2024. Največji zalogaj bo predstavljala zamenjava 30 let stare avtocisterne AC 16/50. Za nakup je bila že ustanovljena komisija, ki bo v nekaj mesecih podala organom društva konkreten predlog za nabavo podvozja. Ogledali smo si že nekaj avtocistern drugih gasilskih društev in pridobili informacije o možnih podvozjih.

Za podrobnejše informacije o delu društva smo vsa poročila, fotografije, zanimive grafe, statistike in ostalo zbrali v knjižici Poročilo o delu PGD Grosuplje v letu 2023 na 68 straneh. Vabljeni k ogledu poročila na naši spletni strani www.pgdgrosuplje.si.

Zahvaljujemo se vsem članicam in članom za pripravljenost, ki jo namenite gasilstvu.

Hvala za odlično medsebojno sodelovanje z Občino Grosuplje, Gasilsko zvezo Grosuplje, lokalnimi podjetji in vsemi občankami in občani, smo tudi z vašo pomočjo lahko tako uspešni pri našem prostovoljnem poslanstvu.

Foto: Blaž Štrubelj in Brane Petrovič