5. Intervencija: 29.1.2019

V Osnovni šoli Brinje je prišlo do poškodbe na zidnem hidrantu, pri čemer je iztekala večja količina vode. Še pred našim prihodom je glavni ventil za vodo zaprl hišnik. Mi smo pomagali pri odpiranju talnih jaškov, drugo posredovanje ni bilo potrebno.

POZIV: IZPUST IZ HIDRANTA V OBJEKTU OŠ BRINJE GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA: 29.1.2019 – 19:30
IZVOZ: 19:33
NA KRAJU: 19:37
UPORABILI: AC 24/60
SODELOVALO: 3 GASILCI
ZAKLJUČEK: 19:56
VODJA: Luka Furlan

POROČILO IZ SPIN-A: Ob 19.26 je v prostorih osnovne šole Brinje na Ljubljanski cesti v Grosupljem zaradi okvare na napeljavi voda pod pritiskom izhajala iz hidrantnega omrežja. Iztekanje vode je z zaprtjem ventila zaustavil hišnik, gasilci PGD Grosuplje pa so nato nudili pomoč pri odpravljanju posledic poplavljanja.