53. Intervencija: 16.6.2017

Preko telefona smo bili obveščeni, da je ob močnejšem nalivu zalilo klet na Taborski cesti v Grosuplju. Vodo smo posesali in prečrpali v zunanji meteorni jašek.

POZIV: ZALITA KLET, TABORSKA CESTA: 16.6.2017 – 23:29
IZVOZ: 23:35
NA KRAJU: 23:37
UPORABILI: GVM-1
SODELOVALO: 6 GASILCEV
ZAKLJUČEK: 00:37
VODJA: Jošt Kadunc

POROČILO IZ SPIN-A: Ob 23.26 je na Taborski cesti v Grosupljem meteorna voda zalila kletne prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Grosuplje so vodo posesali.