68. Intervencija: 19.11.2020

S pomočjo prijaviteljice smo locirali manjši bajer na začetku gozda, v katerem je plavalo 12 plastičnih sodov. Ti so bili prej verjetno pritrjeni na lesen splav, dokler ni razpadel. V nekaterih je bila manjša količina vode, sicer pa so bili prazni in nenevarni. Skupaj z GB Ljubljana smo jih odnesli do ceste in o tem obvestili Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki je odpadke odstranilo čez nekaj ur.

POZIV: MOČILE, OBČINA GROSUPLJE, VEČ PLASTIČNIH SODOV, VELIKE LIPLJENE, GROSUPLJE: 19.11.2020 – 9:16
IZVOZ: 9:21
NA KRAJU: 9:46
UPORABILI: GVC 16/25
SODELOVALO: 6 GASILCEV
OSTALE PRISOTNE ENOTE: GB Ljubljana
ZAKLJUČEK: 11:10
VODJA: Janez Kavšek