78. Intervencija: 15.8.2023

Skupaj z ostalimi gasilskimi društvi znotraj Regije Ljubljana II smo nudili svojo pomoč pri odpravljanju posledic poplav v Ljubnem ob Savinji.