Intervencija: 13.6.2013

Na železniški postaji smo počakali GBL in nato skupaj odšli na Brvace 3 oz. čez železniško progo, pri črpališču fekalnih voda. Najdene sode smo pregledali, vendar so bili vsi prazni. Iz njih je smrdelo po naftnih derivatih. Nevarnost za okolje ni nastala. Sode bodo odstranile za to pristojne službe.

POZIV: NAJDBA SODOV Z NEVARNO SNOVJO, POČAKAJTE GB NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI; 13.6.2013 – 11:24
IZVOZ: 11:28
NA KRAJU: 11:45
UPORABILI: GVC 16/25
ŠT. GASILCEV NA KRAJU: 4
ŠT. GASILCEV V DOMU: 5
OSTALI PRISOTNI: GBL (3 GASILCI – 1 VOZILO)
POVRATEK: 12:30
VODJA: Jošt Kadunc