Intervencija: 17.9.2013

Pred našim prihodom je vozilo odpeljalo naprej po AC. Preklic intervencije.

POZIV: AC OD KONGOTA PROTI LJUBLJANI GORI TOVORNO VOZILO: 17.9.2013-16:00
IZVOZ: 16:04
NA KRAJU: /
UPORABILI: GVC 16/25, AC 16/50
ŠT. GASILCEV NA KRAJU: 9
ŠT. GASILCEV V DOMU: 3
OSTALI PRISOTNI: GBL (8 GASILCEV-2 VOZILI), PGD ŠMARJE-SAP (3 VOZILA)
POVRATEK: 16:45
VODJA: Jošt Kadunc