Intervencija: 23.9.2012

Pred izvozom smo prejeli preklic s strani Policijske Postaje Grosuplje.

POZIV: GROSUPLJE, ZA ŽELEZNIŠKO POSTAJO NEKAJ GORI; 23.9.2012 – 21:41
IZVOZ:
NA KRAJU:
UPORABILI:
GASILCEV: 16
OSTALI PRISOTNI:
POVRATEK: —
VODJA: Boris Njenjić