Intervencija: 8.1.2013

Preko pozivnikov smo bili obveščeni o gorečem zabojniku. Na intervencijo nismo izvozili, saj naše posredovanje ni bilo potrebno.

POZIV: CIKAVA, PRI ŽELEZNIŠKEM PREHODU, GORI ZABOJNIK; 8.1.2013 – 5:26
IZVOZ:
NA KRAJU:
UPORABILI:
ŠT. GASILCEV NA KRAJU:
ŠT. GASILCEV V DOMU: 9
OSTALI PRISOTNI: PGD ŠMARJE SAP
POVRATEK:
VODJA: Boris Njenjić