Intervencije: 27.3.2011

Pred osnovno šolo Brinje požar v naravi
Obveščeni smo bili, da v bližini OŠ Brinje gori v naravi. Ob prihodu na kraj smo ugotovili, da gre za požar zabojnika za papir. Ogenj smo pogasili, zabojnik pa je bil v celoti uničen.

POZIV: 27.3.2011 – 00:35
IZVOZ: 00:39
NA KRAJU: 00: 41
UPORABILI: GVC 16/25, AC 16/50, GVM-1
ŠT. GASILCEV: 18
ZAKLJUČEK: 1:15
VODJA: Luka Furlan

V bližini OMV pri Motelu gori zabojnik
Zabojnik za papir se je nahajal pri Avtovalu. Zabojnik je bil v celoti uničen.

POZIV: 27.3.2011 – 1:56
IZVOZ: 01:59
NA KRAJU: 02: 03
UPORABILI: GVC 16/25
ŠT. GASILCEV: 10
ZAKLJUČEK: 3:30
VODJA: Luka Furlan

Prešernova pred domom ostarelih levo gori zabojnik
Gorel je zabojnik pri »Štihu«. Zabojnik je bil v celoti uničen.

POZIV: 27.3.2011 – 4:36
IZVOZ: 04:40
NA KRAJU: 04: 43
UPORABILI: GVC 16/25
ŠT. GASILCEV: 6
ZAKLJUČEK: 05:04
VODJA: Luka Furlan

Gori zabojnik za smeti na Slomškovi ulici in Pod Jelšami
Preko telefona nas je član obvestil o požaru še dveh zabojnikov za papir in sicer na Slomškovi ulici in Pod Jelšami nasproti Avtovala. Oba zabojnika smo pogasili. Bila sta delno uničena.

POZIV: 27.3.2011 – 5:53
IZVOZ: 05:58
NA KRAJU: 06:01
UPORABILI: GVC 16/25
ŠT. GASILCEV: 5
ZAKLJUČEK: 06:31
VODJA: Luka Furlan

O vseh dogodkih je bila obveščena tudi policija, ki si je ogledala kraje ter naredila zapisnik.