Neurje 29.7.2013

Okoli 16.45 ure dne 29. 7. 2013 se je v severozahodnem delu Občine Grosuplje razbesnelo neurje, ki je v različnih obsegih odkrilo več deset streh na stanovanjskih, gospodarskih, poslovnih in upravnih objektih. Podrtih je bilo tudi več dreves. Na Taborski cesti 2 je razkrilo celotno streho severnega dela stanovanjskega objekta in jo razneslo po cesti in sosednjih objektih. Strešna kritina je padla na en vozeči avto, vendar voznica ni bila poškodovana, na vozilu je nastala manjša škoda.

Poškodovana je bila streha stavbe sedeža Občine Grosuplje, Upravne enote, Okrajnega sodišča v Grosupljem, vrtca Kekec in osnovne šole Louisa Adamiča (Adamičeva cesta). Posredovali smo še na naslednjih lokacijah: Polica 54, Kersnikova cesta 5, Tovarniška cesta 14, Adamičeva 6, Prešernova 33, Taborska 13 in 10, Trubarjeva 15, Adamičeva 1a, Obrtniška 10 in Prečna pot 5. 10 objektov smo zasilno prekrili s folijo ali s strešniki. Požagali ali odstranili smo 8 dreves. Pri odstranjevanju strešne konstrukcije so nam pomagali delavci JKP Grosuplje, ki so odvažali uničen material na deponijo Špaja Dolina.

Intervencija je trajala od 16.50 do 22.00 ure in v njej so sodelovali naslednji:

PGD število gasilcev število vozil
Grosuplje 21 4
Šmarje Sap 23 4
Polica 16 2
Gatina 13 2
Veliko Mlačevo 7 1
Spodnja Slivnica 8 2
Zagradec 6 1
Škocjan 9 2
Ponova vas 8 2
Št. Jurij 8 2
Skupaj: 10 društev 118 22

JKP Grosuplje (ekipa za teh. reševanje)
– dva voznika s kamionoma,
– voznik z rovokopačem
– osem delavcev
– voznik z rovokopačem iz podjetja Komunalne gradnje Grosuplje

DVIG podjetje, ki je zagotovilo voznika s 30 metrskim dvigalom za odstranjevanje odtrgane strešne konstrukcije s strehe občinske stavbe.

Zidarstvo Kordiš Stanko: kamion z voznikom

Cestno podjetje ……., katerega delavci so pomagali pri zapori ceste in pospravljanju regionalne ceste, da je bila usposobljena za ponovni promet.

Policijska postaja Grosuplje: 6 policistov, ki so opravili zaporo cest, zavarovali kraj dogodka in opravili zbiranja prvih obvestil.

Preberite tudi:
http://www.drevored.si/sveze/rusilni-veter-v-centru-grosuplja
http://www.drevored.si/sveze/je-pomoc-gasilcev-res-tako-samoumevna