Zgodovina

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje je v letu 2019 praznovalo 110 let obstoja. V idilični vasici Grosuplje in v okoliških vaseh Brezje, Brvace, Stranska vas, Hrastje, Jerova vas in Perovo je bilo na začetku 19. stoletja zgrajenih skupaj 137 zidanih objektov. Po prihodu železnice in železniškega križišča v Stranski vasi pa se je naselje Grosuplje nezadržno povečevalo. Že takrat pa se je v Grosupeljčanih in bližnjih okoličanih prebudila še močnejša želja po večji varnosti in pomoči bližnjemu.

Tako so leta 1909 naši predhodniki zapisali prva Pravila gasilnega društva Grosuplje, a so morali kar tri leta čakati na potrditev, menda zaradi nasprotovanja slovenskemu jeziku. Do 90. obletnice smo zato člani Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje za svojo ustanovitev obeleževali leto 1912. Iz ustanovne listine društva, ki smo jo leta 2000 našli v Arhivu Republike Slovenije, pa je razvidno, da je Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje tri leta starejše, kar nam je z odločbo priznala tudi Komisija za zgodovino pri Gasilski zvezi Slovenije.

Ustanovni člani so že v začetku gasilstvo gradili na zdravih temeljih, iz katerih gasilci še danes črpamo moč, zgled in čut za človeka v stiski. Že od vsega začetka so bili na poseben način tudi povezani s krajem. Iz različnih zapiskov se da razbrati, da iniciativna skupina takratne občinske hiše ni preuredila samo v začasni gasilski dom, temveč je v njem gostovala tudi osnovna šola in različne gledališke skupine, katerim sta služila dvorana in oder. Gasilci so hoteli združevati ljudi, delati z njimi in zanje.

V letu 1927 Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje razvije svoj prvi društveni prapor s podobo svetega Florijana, ki smo ga za današnjo priložnost restavrirali in obnovili. Leta 1937, ko je društvo praznovalo 25-letnico, je ob tej priložnosti dobilo svojo novo prvo motorno brizgalno DKW.

V letih od 1941 do 1945 je vojna tako kot drugod prizadela tudi prostore gasilskega društva in gasilstvo nasploh, saj so morali večino orodja, opreme in arhiv člani poskriti na svojih domovih. Kljub osiromašenju arhiva pa je razbrati, da so naši člani vseskozi skrbeli za streho nad glavo in za primerno operativno opremljenost. Nakup prvega gasilskega avtomobila TAM Pionir v društvu izvedejo leta 1953, dve leti pozneje 1955-ega leta društvo začne delovati kot centralno in tudi danes ostaja osrednje društvo v Gasilski zvezi Grosuplje. V letu 1960 in 1961 društvo prične z adaptacijo in razširitvijo gasilskega doma, ter dogradnjo sušilnega stolpa. Otvoritev so izvedli ob 50-letnici, leta 1962.

1965-ega leta društvo prevzame novo orodno gasilko vozilo TAM 2000, leta 1967 ob 55-letnici pa novo motorno brizgalno Rosenbauer. V letu 1969 društvo dobi kombiniran gasilski avto TAM 5500 in v ta namen pri gasilskem domu dogradi dve novi garaži.

Vsekakor je bilo za Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje prelomno leto 1976, saj se v tem letu člani društva začnejo pogovarjati o novi lokaciji in o gradnji novega gasilskega doma. V letu 1978 postajajo načrti o sedaj že tako imenovanem novem Gasilskem centru vse odločnejši. Lokacija za gradnjo je bila izbrana že v začetku leta, prav tako pa je bil 15. junija 1978 položen tudi temeljni kamen za nov Gasilki center.

Leta 1979, 6. decembra je Gasilski center pod streho in naslednje leto, 1980-ega, 25. oktobra slovesno odprt. Veliko članov, ki so si prizadevali za ta nov Gasilski center, je še danes z nami, nekateri so žal že pokojni. Vsem smo hvaležni za vse, kar so zgradili in pridobili s pridnimi rokami in nešteto prostovoljnimi delovnimi urami. Vse to danes lahko upravljamo in to uporabljamo.

Ob svoji 70-letnici leta 1982 slovesno prevzamejo gasilsko avtocisterno TAM 125, v letu 1984 pa v Gasilskem centru začne delovati polnilnica ročnih gasilnih aparatov. 75-letnico ustanovitve leta 1987 društvo obeleži s prevzemom novega kombiniranega vozila TAM 190 in leta 1990 gasilci v lastni režiji naredijo komandni pult, ki služi vse do leta 2007.

Leta 1995 društvo nabavi novo avtocisterno Mercedes 1422 z 80-imi% vložka lastnih sredstev. V letu 1997 se društvo odloči za razvitje že tretjega novega prapora, v letu 1999 pa se Upravni odbor društva odloči za nakup novega poveljniškega vozila znamke Volkswagen Transporter in Gasilski center okrona z odlitkom podobe svetega Florijana, ki smo si ga izbrali za spominsko značko ob našem visokem jubileju. Leta 2000 v garaže vgradimo nova dvižna vrata, v naslednjih letih pa se uredi zelenica, kanalizacija, prenovijo se WC-ji in adaptirajo stropi in zgornje dvorane, ter prepleskajo se stara garažna vrata na zadnji strani gasilskega centra. V letu 2003 smo člani društva izdali priložnostno zgibanko za promocijske namene, ki smo jo poimenovali »Postati gasilec, izziv ali …«

S časom se je struktura dela v PGD Grosuplje bistveno spremenila. Rast industrijskih con, stanovanjskih sosesk ter izgradnja modernejših objektov so bili v zadnjih letih resen signal, da smo še intenzivneje pristopili k teoretičnemu in praktičnemu izobraževanju naših članov. Tako danes ne moremo več govoriti o vaškem gasilnem društvu, temveč o enoti, ki v občini s preko 18.000 prebivalci lahko pogosto posreduje tudi v zahtevnih intervencijah.

Leta 1912 (in najbrž tudi ob ustanovitvi) je naše društvo štelo 25 članov, leta 1959 39, v letu 2009 pa šteje preko 200 prostovoljcev, od tega je 39 opremljenih operativnih članov za posredovanje pri naravnih in drugih nesrečah.

Veseli smo, da združujemo plemenite ljudi, od najmlajših do najstarejših. Izbira je velika. Želimo si, da bi tako tudi ostalo. Vse to pa se odraža tudi v naših tekmovalnih ekipah, ki so se skozi stoletje predstavljale na vseh koncih naše domovine. Starejši gasilci so v letu 2002 v Moravskih Toplicah postali celo državni prvaki.

Prav tako so 10. mesto v državi takrat zasedle članice A. Imamo tudi tekmovalno ekipo članov B in dve tekmovalni ekipi članov A. V zadnjem letu pa smo se še posebej razveselili novih ekip naših najmlajših gasilcev pionirjev in gasilcev mladincev, ki so se nam pridružili in so, vsaj upam tako, zagotovljena prihodnost našega društva v naslednjem stoletju.

Ponosni smo, da so skupaj z našim krajem rasle plemenite žene in pogumni možje, ki skupaj predstavljajo celoto prostovoljnega gasilstva.

Veseli smo, da smo v lanskem letu prejeli že drugo priznanje z zlatim znakom občine Grosuplje, prvega nam je občina podelila v letu 1997, prav tako bomo danes prejeli že drugi srebrni znak Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ter kar si štejemo v veliko čast. Vse te spodbude in priznanja, nam vedno znova dajejo novega zagona za nadaljnje delo v službi sočloveka.

100 let prostovoljstva, pomoči, zaupanja in sodelovanja, pa je naslov našemu Zborniku, ki smo ga izdali ob tem visokem jubileju. Zgodovino našega društva smo zbrali na 272 straneh A4 formata in jo obogatili z zgodovinsko vrednimi zapisi in slikovnim materialom. Ponosni smo nanj, kajti pisana beseda bo zagotovo stala in obstala za nas in rodove, ki prihajajo za nami. Hvala vsem, ki ste se pri nastajanju tega Zbornika trudili, da smo dosegli to kar smo sanjali. Hvala vam prijatelj in urednik Jože Miklič. Danes lahko rečem, da vsi napori, ves trud, potrpežljivost in zagnanost niso bili zaman.

PREDSEDNIK PGD GROSUPLJE

Iztok Vrhovec