Predsednik Iztok Vrhovec imenoval svojo namestnico

Na predlog predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje, je bila 6 . decembra 2010 na 31. redni razširjeni seji Upravnega odbora za namestnico predsednika imenovana članica Upravnega odbora ZALA KADUNC.

Predlog predsednika so člani Upravnega odbora soglasno podprli, tako da ima predsednik PGD Grosuplje od omenjenega datuma do konca mandatnega obdobja 2008-2013 svojo uradno namestnico, ki bo svoje delo opravljala v skladu s statutom in vsemi pooblastili.