Spoštovani občanke in občani, podjetniki, dragi prijatelji gasilstva!

VOŠČILO PGD_2021