Vodstvo v mandatnem obdobju 2013 – 2018


PREDSEDNIK: IZTOK VRHOVEC
NAMESTNIK PREDSEDNIKA: JANEZ KAVŠEK

POVELJNIK: JOŠT KADUNC
NAMESTNIK POVELJNIKA: LUKA FURLAN


UPRAVNI ODBOR (SLIKA)

ime in priimek funkcija
1. IZTOK VRHOVEC PREDSEDNIK
2. JOŠT KADUNC POVELJNIK
3. JANEZ KAVŠEK NAMESTNIK PREDSEDNIKA
4. LUKA FURLAN NAMESTNIK POVELJNIKA
5. TANJA TOMAT TAJNICA, BLAGAJNIČARKA
6. JUSTINA URBANČIČ VODJA ODBORA ZA DELO S ČLANICAMI
7. MARKO KATERN VODJA ODBORA ZA DELO Z MLADIMI
8. MARJAN URBANČIČ GOSPODAR
9. BOŽO KNEZ ČLAN
10. ZDRAVKO PERME ČLAN
11. DEJAN FIŠTER ČLAN
12. MARTIN JAKLIČ ČLAN
14. PETER ZORC ČLAN
15. STANE KORDIŠ st. ČLAN
16. FRANC JAKLIČ ČLAN
17. JANEZ BRODNIK st. ČLAN
13. ANDRAŽ LEVEC ČLAN


TAJNIŠTVO

ime in priimek funkcija
1. TANJA TOMAT TAJNICA
2. NEJC ŠTRUBELJ ARHIVAR


BLAGAJNA

ime in priimek funkcija
1. TANJA TOMAT BLAGAJNIČARKA
2. ANDREJA KUŠLAN BLAGAJNIČARKA – POMOČNICA


NADZORNI ODBOR (SLIKA)

ime in priimek funkcija
1. ANDREJ ŠIRCELJ ml. PREDSEDNIK
2. JOŽE VIRANT ČLAN
3. JERNEJ KOCMAN ČLAN


DISCIPLINSKA KOMISIJA

ime in priimek funkcija
1. JOŽE ŠIRCELJ PREDSEDNIK
2. MATJAŽ PIRC ČLAN
3. IGOR SEVER ČLAN
4. ALOJZ KASTELIC ČLAN
5. JOŽE KADUNC, Jurčičeva ČLAN


DELEGATA GASILSKE ZVEZE GROSUPLJE

ime in priimek
1. IZTOK VRHOVEC
2. MARJAN URBANČIČ


KOLEGIJ PGD – POSVETOVALNO TELO PREDSEDNIKA

ime in priimek
1. JANEZ KAVŠEK
2. JOŠT KADUNC
3. MATJAŽ PIRC
5. MARJAN URBANČIČ
6. BOŽO KNEZ
7. ZDRAVKO PERME