Ostali odbori

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN INVESTICIJE

ime in priimek funkcija
1. MATJAŽ PIRC VODJA
3. MARJAN URBANČIČ ČLAN
4. FRANC JAKLIČ ČLAN
5. STANE KORDIŠ ČLAN
6. IZTOK VRHOVEC PREDSEDNIK PGD
7. BOŽO KNEZ ČLAN

GOSPODAR

ime in priimek funkcija
1. MARJAN URBANČIČ GOSPODAR

ODBOR ZA ZGODOVINO IN DELO S FOTOGRAFIJAMI (SLIKA)

ime in priimek funkcija
1. MARKO KATERN VODJA
2. ANA VRHOVEC ČLANICA
3. JANEZ BRODNIK st. ČLAN
4. JOŽE KADUNC, Jurčičeva ČLAN
5. MARJAN URBANČIČ ČLAN
6. BOŽO KNEZ ČLAN
7. ZDRAVKO PERME ČLAN
8. IZTOK VRHOVEC PREDSEDNIK PGD

PRAPORŠČAKI

ime in priimek funkcija
1. JANEZ ŠTANGAR PRAPORŠČAK
2. JERNEJ KOCMAN NAMESTNIK
3. ANDRAŽ LEVEC NAMESTNIK

ODBOR ZA DELO Z VETERANI

ime in priimek funkcija
1. MARJAN URBANČIČ VODJA
2. ZDRAVKO PERME ČLAN
3. AVGUST BURGER ČLAN
4. FRANC DREMELJ ČLAN
5. FRANC JAKLIČ ČLAN
6. JERNEJ KOCMAN ČLAN
7. JANEZ ŠTANGAR ČLAN
8. JOŽE KADUNC, Jurčičeva ČLAN
9. MARJAN ŠIRCELJ, st. ČLAN
10. JANEZ PERME ČLAN
11. STANE KORDIŠ ČLAN

ODBOR ZA DELO Z MLADIMI

ime in priimek funkcija
1. MARKO KATERN VODJA
2. LUKA FURLAN ČLAN
3. ZALA KADUNC ČLAN
4. BOŽO KNEZ ČLAN
5. NEJC DREMELJ ČLAN
6. NEJC BOBEK ČLAN

ODBOR ZA DELO S ČLANICAMI

ime in priimek Funkcija
1. JUSTINA URBANČIČ VODJA
2. ZALA KADUNC ČLANICA
3. JANJA KUTNAR ČLANICA
4. PETRA LIPIČ ČLANICA
5. VIDA JAKLIČ ČLANICA
6. VERA KORDIŠ ČLANICA
7. ALOJZIJA PERME ČLANICA
8. MARINKA VIDIC ČLANICA
9. LIDIJA ŽNIDARŠIČ ČLANICA

ODBOR ZA TEKMOVANJA

ime in priimek funkcija
1. JANKO HOJNIK VODJA
2. JOŠT KADUNC ČLAN
3. BOŽO KNEZ ČLAN
4. MARJAN URBANČIČ ČLAN
5. LUKA FURLAN ČLAN

ODBOR ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

ime in priimek funkcija
1. BOŽO KNEZ VODJA
2. JOŠT KADUNC ČLAN
3. MARJAN URBANČIČ ČLAN
4. ZDRAVKO PERME ČLAN
5. IZTOK VRHOVEC PREDSEDNIK PGD

DRUŽABNI PROSTOR

ime in priimek
1. BOŽO KNEZ
2. ANDRAŽ LEVEC

ODDAJANJE PROSTOROV V NAJEM

ime in priimek funkcija
1. ZDRAVKO PERME VODJA

ODDAJANJE INVENTARJA

ime in priimek
1. JOŽE KADUNC
2. ANDRAŽ LEVEC

UREJANJE SPLETNE STRANI IN OSTALIH MEDIJEV

ime in priimek funkcija
1. SERGEJ BOBEK VODJA
3. JANEZ KAVŠEK POMOČNIK
2. MARKO KATERN POMOČNIK