Vozni park

PV-1
GVM-1
GVC 16/25
AC 16/50
AC 24/60
+prikolica za nevarne snovi
Priklopno vozilo za prevoz orodja in pripomočkov za posredovanje pri intervencijah z nevarnimi snovmi. Opremljena je z različnimi črpalkami, pivniki, absorbenti, zajemali lugov in kislin, posodami in bazeni za nevarne snovi in zaščitnimi oblekami za delo z nevarnimi snovmi.

PV-1

GVM-1

GVC16/25

AC 16/50

AC 24/60