Vozni park

Naša operativna enota posreduje z naslednjimi vozili:
HTRV-1
GVC 16/25
AC 24/60
AC 16/50
GVM-1
PV-1