Hitro tehnično reševalno vozilo -1

HTRV-1

Gasilska oznaka: HTRV-1
Model: Volkswagen Transporter 2.0 (letnik 2019)
Nadgraditelj: Rosenbauer d.o.o.
Posadka: 1+4

Vozilo se uporablja kot hitro tehnično vozilo pri prometnih nesrečah ter ostalih tehničnih intervencijah, v primeru večjih intervencij pa služi tudi kot poveljniško vozilo. Vozilo je opremljeno z opremo za zaščito kraja nesreče, ročnimi gasilnimi aparati, opremo za stabilizacijo vozil, baterijskim hidravličnim orodjem (škarje, razpiralo, cilinder), obsežno opremo za nudenje prve pomoči ter osnovno opremo za omejitev iztekanja nevarnih snovi.