Poveljniško vozilo – 1

PV-1

Gasilska oznaka: PV-1
Model: Volkswagen Transporter Synchro 2.5 (letnik 1999)
Nadgraditelj: Premier Adria d.o.o.
Posadka: 1+8

Poveljniško vozilo je namenjeno prevozu vodje intervencije in ostalega moštva.

Na mestu intervencije služi tudi kot zbirna točka (poveljniško mesto) iz katere se izdaja povelja.

Opremljeno je z osnovno gasilsko opremo (zavarovanje kraja intervencije, izolirnima dihalnima aparatoma z maskama, gasilniki, ročnima svetilkama, prvo pomočjo,…), ter pripomočki za vodenje intervencije.