104. Intervencija: 15.8.2022

Na električnem priključku ob stanovanjski hiši naj bi prišlo od iskrenja. Skupaj z gasilci PGD Gatina in Veliko Mlačevo smo pregledali lokacijo, vendar smo ugotovili, da ni opaziti nobene posebnosti. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni električar.

POZIV: ISKRENJE IZ ELEKTRIČNEGA DROGA NA HIŠI, GROSUPLJE, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM: 15.8.2022 – 10:25
IZVOZ: 10:29
PRIHOD: 10:31
UPORABILI: GVC 16/25
SODELOVALO: 6 GASILCEV
OSTALE PRISOTNE ENOTE: PGD Gatina, PGD Veliko Mlačevo, Policija, Elektro Ljubljana
ZAKLJUČEK: 11:20
VODJA: Martin Jaklič