19. Intervencija: 13.2.2022

V bližini vasi Spodnje Duplice je ob gozdu gorel zapuščen kozolec. Ob našem prihodu je bil požar že razširjen na del ostrešja in podstrešja (prostor za spravilo sena). Požar smo omejili in pogasili. Iz objekta smo odstranili tleče seno in ga dodatno zalili.

POZIV: GORI ZAPUŠČEN KOZOLEC, GROSUPLJE, SP. DUPLICE – BLIZU KAMNOLOMA: 13.2.2022 – 16:22
IZVOZ: 16:26
PRIHOD: 16:36
UPORABILI: GVC 16/25, AC 24/60, PV-1
SODELOVALO: 12 GASILCEV
OSTALE PRISOTNE ENOTE: PGD Gatina, PGD Malo Mlačevo, PGD Šmarje Sap, PGD Veliko Mlačevo, PGD Zagradec pri Grosupljem, Policija
ZAKLJUČEK: 18:47
VODJA: Luka Furlan

POROČILO IZ SPIN-A: Ob 16.19 je na polju pri vasi Spodnje Duplice, občina Grosuplje, gorel kozolec. Požar so pogasili gasilci PGD Gatina, Grosuplje, Šmarje Sap, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo in Zagradec pri Grosupljem. Kozolec je delno uničen.