25. Intervencija: 27.4.2016

Na Ljubljanski cesti je prišlo zaradi težkega snega do podrtja drevesa na cesto. Drevo smo razžagali in ga odstranili iz vozišča. Ob 20:41 smo prejeli poziv, da se je na stari cesti Blato – Višnja Gora podrl el. drog, kraj smo zavarovali, obvestili policijo in vzdrževalca ceste CGP, Telekoma nismo mogli doklicati. Ob 20:50 se je v GC Grosuplje aktiviral štab, ki je vodil intervencijo in aktiviral ostala društva. 20:55 smo bili poslani na cesto Jerova vas –Duplice in odstranili 2 drevesa. Ob 21:10 posredovanje pri veterinarski ambulanti Buba, kjer smo odstranili eno drevo. 21:15 smo zamenjali zaradi prezasedenosti delovni kanal iz 47 na 48 in 21:30 iz 48 na 46. Zadnja intervencija PGD Grosuplje je bila 22:05 na relaciji Perovo Stara vas kjer smo odstranili podrto drevo.
 
POZIV: LJUBLJANSKA CESTA V BLIŽINI ŠOLE BRINJE PODRTO DREVO: 27.4.2016 – 20:24
IZVOZ: 20:29
NA KRAJU: 20:32
UPORABILI: GVC 16/25, AC 24/60, GVM-1, PV-1
SODELOVALO: 17 GASILCEV
OSTALI PRISOTNI: PGD RAČNA, PGD VELIKA ILOVA GORA, PGD MALA ILOVA GORA, PGD ŠMARJE-SAP
ZAKLJUČEK: 23:55
VODJA: Luka Furlan

POROČILO IZ SPIN-A: Ob 20.24 so v občini Grosuplje zaradi težkega snega izvozili gasilci iz društev PGD: Grosuplje, Račna, Velika Ilova gora, Mala Ilova gora ter Šmarje-Sap. Na cesti Grosuplje–Blato–Višnja Gora so odmaknili na cesto padli električni drog in več dreves ter vej. Na cestah Račna–Grosuplje, Perovo–Velika Stara vas in Šmarje–Huda polica so drevesa padla na cestišče, ki so jih gasilci umaknili. Odstranjevali so veje in podrta drevesa v Grosupljem in naseljih Kurja vas, Spodnje Duplice in Rožna dolina.