45. Intervencija: 15.5.2023

V večstanovanjskem objektu se je aktiviral požarni javljalnik. Nekaj stanovalcev se je ob alarmu evakuiralo. Skupaj s policisti smo pregledali vse etaže in opravili meritve plinov, vendar posebnosti nismo zaznali. Dežurni varnostnik (intervent) je ob prihodu resetiral centralo in lociral lokacijo aktiviranega javljalnika. V okolici aktiviranega javljalnika ni bilo posebnosti.

POZIV: SPROŽEN POŽARNI ALARM V BLOKU, GROSUPLJE, TABORSKA CESTA: 15.5.2023 – 2:30
IZVOZ: 2:36
PRIHOD: 2:38
UPORABILI: GVC 16/25, AC 24/60
SODELOVALO: 9 GASILCEV
OSTALE PRISOTNE ENOTE: PGD Šmarje Sap, Policija
ZAKLJUČEK: 3:29
VODJA: Jošt Kadunc