47. Intervencija: 4.9.2015

Preko telefona smo se odzvali na intervencijo in nudili pomoč PGD Šmarje – Sap z orodjem za odpiranje vrat. S tehničnim posegom smo odprli vrata. Materialna škoda ni nastala.
 
POZIV: CIKAVA 2, NUJNO ODPIRANJE VRAT, HRANA NA ŠTEDILNIKU: 4.9.2015 – 11:11
IZVOZ: 11:19
NA KRAJU: 11:23
UPORABILI: PV-1
SODELOVALO: 2 GASILCA
OSTALI PRISOTNI: PGD ŠMARJE-SAP (1 VOZILO- 6 GASILCEV)
ZAKLJUČEK: 11:38
VODJA: Jošt Kadunc