6. Intervencija: 3.2.2021

Na javljenem naslovu in dveh sosednjih hišah smo izmerili koncentracije plinov, vendar odstopanja nismo zaznali.

POZIV: SMRAD PO PLINU IZ JAŠKA V HIŠI, GROSUPLJE, PRESKA: 3.2.2021 – 16:00
IZVOZ: 16:05
NA KRAJU: 16:09
UPORABILI: GVC 16/25
SODELOVALO: 6 GASILCEV
OSTALE PRISOTNE ENOTE: GB Ljubljana
ZAKLJUČEK: 17:11
VODJA: Jošt Kadunc