65. Intervencija: 12.9.2019

Pregledali smo AC od uvoza Grosuplje – vzhod do izvoza Ljubljana – industrijska cona Rudnik, vendar gorečega vozila nismo našli. Na odstavnem pasu med uvozom in izvozom Šmarje – Sap smer Ljubljana so bili vidne sledi gasilnega prahu, tovornega vozila ni bilo več tam.

POZIV: POŽAR TOVORNEGA VOZILA NA AC GROSUPLJE PRED IZVOZOM ZA ŠMARJE: 12.9.2019 – 12:49
IZVOZ: 12:54
NA KRAJU: 13:03
UPORABILI: GVC 16/25, AC 24/60
SODELOVALO: 9 GASILCEV
OSTALI PRISOTNI: GB LJUBLJANA, PGD ŠMARJE SAP
ZAKLJUČEK: 13:22
VODJA: Jošt Kadunc