67. Intervencija: 10.10.2021

Pred prihodom na kraj smo s strani gasilcev PGD Ponova vas prejeli preklic.

POZIV: PEČ SE NE DA IZKLJUČITI, IMA 130 °C, NASELJE VINO: 10.10.2021 – 16:56
IZVOZ: 17:00
PRIHOD: /
UPORABILI: GVC 16/25, AC 24/60
SODELOVALO: 9 GASILCEV
OSTALE PRISOTNE ENOTE: PGD Ponova vas, PGD Št. Jurij, PGD Škocjan, PGD Šmarje Sap, Policija
ZAKLJUČEK: 17:24
VODJA: Jošt Kadunc