75. Intervencija: 21.8.2017

Na travniku ob Brvacah je občan kuril gume in druge odpadke. Požig nedovoljenega materiala smo pogasili z vodo.

POZIV: BRVACE ZA KASTELCEM SE MOČNO KADI: 21.8.2017 – 9:37
IZVOZ: 9:42
NA KRAJU: 9:50
UPORABILI: GVC 16/25, AC 24/60
SODELOVALO: 11 GASILCEV
ZAKLJUČEK: 11:10
VODJA: Jošt Kadunc

POROČILO IZ SPIN-A: Ob 9.37 je na travniku ob Brvacah občina Grosuplje občan kuril gume in druge odpadke. Gasilci PGD Grosuplje so požig nedovoljenega pogasili.