9. Intervencija: 11.2.2019

Pred izvozom smo prejeli preklic.

POZIV: POMOČ POLICIJI, PEROVO: 11.2.2019 – 16:19
PREKLIC: 16:20