Intervencija: 15.1.2013

Preko telefona smo bili obveščeni, da občanka potrebuje pomoč pri odpiranju vrat, saj se je zaklenila izven hiše. Vstopili smo skozi okno ter odprli vrata. Škoda pri tem ni nastala.

POZIV: ODPIRANJE VRAT – STRITARJEVA 1; 15.1.2013 – 11:31
IZVOZ: 11:39
NA KRAJU: 11:41
UPORABILI: GVC 16/25
ŠT. GASILCEV NA KRAJU: 4
ŠT. GASILCEV V DOMU:
OSTALI PRISOTNI:
POVRATEK: 12:15
VODJA: Boris Njenjić