Intervencija: 21.12.2012

Preko telefona smo bili obveščeni, da Policija potrebuje našo pomoč – potrebujejo lestev.

POZIV: HRIBSKA 6 – POMOČ POLICIJI, POTREBUJEJO LESTEV; 21.12.2012 – 5:19
IZVOZ: 5:25
NA KRAJU: 5:27
UPORABILI: GVC 16/25
GASILCEV: 4
OSTALI PRISOTNI:
POVRATEK: 6:25
VODJA: Boris Njenjić