Intervencija: 30.5.2013

V dimniku so se vžgale saje, katere smo pogasili in očistili dimniško tuljavo. Okolico dimnika smo pregledali s termo kamero. Materialna škoda na ostrešju ni nastala.

POZIV: VELIKO MLAČEVO 1, GORI V DIMNIKU; 30.5.2013 – 19:28
IZVOZ: 19:32
NA KRAJU: 19:34
UPORABILI: GVC 16/25, AC 16/50
ŠT. GASILCEV NA KRAJU: 10
ŠT. GASILCEV V DOMU: 4
OSTALI PRISOTNI: PGD VELIKO MLAČEVO (8 GASILCEV – 1 VOZILO), PGD MALO MLAČEVO
(6 GASILCEV – 1 VOZILO)
POVRATEK: 20:30
VODJA: Jošt Kadunc