Intervencija: 6.2.2013 #2

V večstanovanjski stavbi je stanovalec opozoril, da smrdi po dimu. Pred našim prihodom so stanovanje že prezračili. Dim naj bi nastal zaradi uporabe pomožnega dimnika, katerega naj se ne bi uporabljalo. Zadevo bodo reševale pristojne službe.

POZIV: SLOMŠKOVA ULICA 6 – SUM O PRISOTNOSTI CO; 6.2.2013 – 18:57
IZVOZ: 18:59
NA KRAJU: 19:00
UPORABILI: GVC 16/25
ŠT. GASILCEV NA KRAJU: 2
ŠT. GASILCEV V DOMU:
OSTALI PRISOTNI:
POVRATEK: 19:15
VODJA: Boris Njenjić