Operativna enota

V letu 2016 šteje skupaj 56 usposobljenih gasilcev različnih činov, ki imajo opravljenih skupaj 187 tečajev specialnosti, ali povedano drugače – povprečno več kot 3 na enega operativnega člana. Njihova povprečna starost je 35 let – najmlajši je star 18 let, najstarejši pa 62.

SPECIALNOSTI (*število opravljenih obnovitvenih tečajev)
Uporabnik dihalnega aparata 27 (*3)
Gašenje notranjih požarov – modul A 20
Gašenje notranjih požarov – modul B 8
Tehnični reševalec 21 (*1)
Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi 11 (*1)
Gašenje požarov v naravnem okolju 1
Strojnik 10
Bolničar 15
Vodja čolna 1
Potapljač II 1
Reševalec na vodi 1
Sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin 7
Inštruktor 4
Predavatelj 1
Uporabnik radijskih postaj 13
Informatik 5
Mentor mladine 8
Varno delo z motorno žago 7
ČINI
Gasilec 14
Višji gasilec 14
Nižji gasilski častnik 12
Gasilski častnik 10
Višji gasilski častnik 1