Poročilo o delu PGD Grosuplje v letu 2018

Klikni na sliko za *.PDF obliko

Video poročilo operativne enote