Poročilo o delu PGD Grosuplje v letu 2019

Klikni na sliko za *.PDF obliko

Video poročilo operativne enote