Sklep o spremembah in prerazporeditvah

UPRAVNI ODBOR

S K L E P

SPREMEMBE – PRERAZPOREDITVE

Grosuplje, 16. februar 2011

S K L E P

Na podlagi 26. in 27. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje in na željo posameznih članic in članov v letu 2010, je Upravni odbor na svoji 33. redni seji, dne 16. februarja 2011, sprejel

sklep o nekaterih spremembah in prerazporeditvah

v sestavi vodstva za mandatno obdobje 2008-2013.

Grosuplje, 16. februar 2011

PREDSEDNIK
Iztok Vrhovec  l.r.

Sestavo vodstva si lahko ogledate na povezavi Vodstvo.