Vaja CERO Špaja dolina, 6.5.2022

V petek, 6.5.2022, smo v Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Špaja dolina izvedli gasilsko vajo. Scenarij vaje je bil, da je v popoldanskih urah prišlo do samovžiga smeti na prostem v bližini deponije ločeno zbranih frakcij. V času nastanka požara je bil na strehi deponije prisoten delavec, ki je o dogodku obvestil Regijski center za obveščanje na številko 112.
Glavni namen vaje je bil preveriti preskrbo z vodo v primeru večjega požara na lokaciji CERO. Ta zajema tako preizkus zmogljivosti hidrantnega omrežja kot tudi zmožnost dobave vode na mesto intervencije z avtocisternami.

Na vaji smo sodelovali z gasilci PGD Gatina in PGD Šmarje Sap.

Zahvaljujemo se JKP Grosuplje za možnost izvedbe vaje.

Foto: Jana Primc in Jakob Kastelec