Vodstvo v mandatnem obdobju 2023 – 2028

PREDSEDNIK: JANEZ KAVŠEK
NAMESTNIK PREDSEDNIKA: MATEJ KAMIN

POVELJNIK: LUKA FURLAN
NAMESTNIK POVELJNIKA: JOŠT KADUNC

UPRAVNI ODBOR

ime in priimek funkcija
1. JANEZ KAVŠEK PREDSEDNIK
2. LUKA FURLAN POVELJNIK
3. MATEJ KAMIN NAMESTNIK PREDSEDNIKA, TAJNIK
4. JOŠT KADUNC NAMESTNIK POVELJNIKA
5. TANJA TOMAT BLAGAJNIČARKA
6. JUSTINA URBANČIČ VODJA ODBORA ZA DELO S ČLANICAMI
7. MARKO KATERN VODJA ODBORA ZA DELO Z MLADIMI
8. ZDRAVKO PERME VODJA ODBORA ZA DELO Z VETERANI
9. ANDRAŽ LEVEC ČLAN
10. MARTIN JAKLIČ ČLAN
11. STANE KORDIŠ st. ČLAN
12. MARIO LJUBANOVIĆ ČLAN
13. STANE KORDIŠ ml. ČLAN