Volitve organov 2018

Z letošnjim volilnim občnim zborom se pričenja nov 5-letni mandat izvoljenima funkcionarjema in drugim organom društva.

Dokumenti:
PRAVILNIK o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2023
PREDLOGI za posameznega kandidata
RAZPIS kandidacijskega postopka
ROKOVNIK volilnih opravil
SOGLASJE h kandidaturi
STATUT PGD Grosuplje