Zvezna vaja NEURJE 2015, 6.11.2015

V občini Grosuplje je zaradi hujšega neurja in orkanskega vetra, prišlo do večjega števila nesreč v kratkem časovnem obdobju. Soočeni smo bili s prometno nesrečo, udarom strele, požarom na mizarski delavnici, več podrtih dreves in vkleščenih osebah, zalitih objektih, prevrnjenih cistern z razlitjem kurilnega olja, neprevoznih cestah in drugimi dogodki na okoli 20 lokacijah po celotni občini. Zaradi nesreče večjega obsega se je aktiviral štab, vpoklicanih je bilo vseh 18 PGD iz GZ Grosuplje. Na pomoč so nam priskočili tudi PGD Lipoglav iz sosednje GZ Ljubljana. Na srečo je bil to samo scenarij štabne gasilske vaje, ki je bila izvedena včeraj. Skupno je sodelovalo nekaj več kot 240 gasilcev.
Naše društvo je bilo prisotno na štirih deloviščih: prometni nesreči na Taborski cesti, na črpanju vode in izlitju kurilnega olja v Grosupeljščico, požaru gospodarskega objeta v Ponovi vasi in na reševanju zasute osebe v kleti stanovanjske hiše na Taborski cesti.

Nekaj več utrinkov pa na fotografijah: